Gebelikte Tiroid

Gebelikte tiroid için akılda tutulması gereken önemli kurallar nelerdir?

Her şeyden önce her gebe kadın gebe kalır kalmaz gebelikte tiroid açısından kadın doğum hekimi tarafından muayene ve tetkik edilir. Gebelikte tiroid hastalığı saptanan kadınların bu hastalık nedeniyle tiroid uzamanınca da ayrıca en geç 30-45 günde bir muayene ve tetkiki gerekir. Gebelikte tiroid tanısı için FT3, FT4, TSH, anti-tg, anti-tpo tetkikleri yapılır.

Gebelikte tiroid tedavisi için tiroid hormonu veriliyorsa bu mutlaka yavaş yavaş artırılmalıdır. Gebelikte tiroid tedavisinde kullanılan tiroid hormonu kesilmemelidir. Gebelikte tiroid olarak tanımlanan hastalık eğer zehirli guatr ise sadece propil tiourasil ile tedavi edilmeli, carbimazol kullanılmamalıdır. Gebelikte tiroid tedavisinde radyoaktif iyot kullanılmaz.

Gebelikte tiroid olarak belirtilmiş olan hastalık eğer tiroid nodülü ise nodül tedavisi doğum sonrasına kadar bekletilmelidir. Gebelikte tiroid kanseri saptanmışsa, ameliyat ile kanserli tiroid çıkarılır ancak radyoaktif iyot verilmez. Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olanı haşimoto hastalığıdır. Atom tedavisi ile radyoaktif iyot RAİ tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot RAİ tedavisini kullanmayı tercih eder.