Tiroid Belirtileri

Tiroid Tanısı: Tiroid Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Tiroid belirtileri varsa hastalar doktora başvurur ancak tiroid belirtileri olmayan hastalarda tiroid olup olmadığı ancak çekap muayenelerinde tesadüfen saptanır. Guatr, gözle görülüyorsa tanı direk konulabilir (inspeksiyon). Ancak, bir çok hastada tiroid hastalığı dışarıdan görülmez, belli olmaz. Hasta, doktor tarafından elle muayene edilir (palpasyon); bazı hastalarda tiroid hastalığı bu şekilde teşhis edilebilir. Ayrıca, dışarıdan görülen tiroid hastalığının hangi tür olduğunu anlamak ve içinde nodül olup olmadığını görmek için tiroid ultrasonografisi yapılmalıdir. Tanı aşamasında en önemli hususlardan biri de tiroid belirtileridir. hastadaki tiroid belirtileri hastayı takip eden doktora rehberlik eder. O nedenle doktorun, hastadki tiroid belirtilerini iyi anlaması gerekir.

Tiroit Hastalığı Tanı Yöntemleri

Tiroid nodülü olsa da olmasa da hastanın tiroit hormonlarının yüksek veya düşük olup olmadığını anlamak için TSH, FT3, FT4 ölçümleri gerekir. Tiroid oto-antikorları (anti-tg, anti-tpo), kalsiyum düzeyi ve ilgili bazı ilave testler yapılmalıdır. Hastada iyot eksikliği olup olmadığının anlaşılması da tedavi için önemlidir; bunun için idrarda iyot ölçümü yapılmalıdır. Hastada, tiroit sintigrafisi mutlaka yapılmalı, troid nodül varsa bunun fonksiyonu, yoksa da tiroit’in fonksiyonu incelenmelidir. Troit hormon hastalığı olanlarda tiroid belirtileri ön plandadır. Tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği, hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi, hipotroidizm, tiroit hormon yetmezliği, troit hormon yetmezliği, tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği de aynı hastalığı tarif etmek için aynı anlamda kullanılmaktadır.