Tiroidin Fazla Çalışması

Tiroidin Fazla Çalışması Hastalığında Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Tiroidin fazla çalışması hastalığı tedavisi için ameliyat tercih edilecekse, hastanın tiroid hormonlarının geçici olarak normale döndürülmesi gerekir; aksi halde hasta genel anestezi alınca kalbi dayanmayabilir ve kalp ritmi bozulur, yetmezliğe girebilir. Çok ciddi bu kalp komplikasyonları nedeniyle tiroidin fazla çalışması hastalığı olan hastaların ameliyatta vefatı bile söz konusu olabilir.

Tiroidin Fazla Çalışması Hastalığında Yapılan  Ameliyatın Tekniği:

Eğer ameliyat edilecekse; tiroidin fazla çalışması hastalığı tedavisi için ameliyat için tercih edilecek cerrahi teknik; tiroid isimli organın tümüyle çıkarılmasıdır. Tiroid bezinin bir kısmını çıkarmak Türkiye’de çok başvurulan bir tekniktir. Ancak, tiroidin fazla çalışması tedavisi amacıyla, bu şekilde tiroidin bir kısmını ameliyatta çıkarmak ve geriye kalanı bırakmak, tavsiye ettiğimiz bir cerrahi yöntem değildir. Eğer tiroid kısmen çıkarılırsa, kalıntı tiroid dokusunda büyüme olabilir ve tiroidin fazla çalışması hastalığı tekrarlayabilir.  Ayrıca, eğer tiroidin fazla çalışması hastalığı tekrarlamazsa, bu defa hasta her halükarda ömür boyunca yine tiroid hormon ilacı kullanmak zorunda kalacaktır, çünkü yerinde bırakılan ‘biraz’ tiroid dokusunun yeterli tiroid hormonu üreteceğini bilmek veya öngörmek mümkün değildir; sonuç olarak, hastalar, eninde sonunda tiroid hormon ilacı almak zorunda kalmaktadır. Eğer, tiroidin fazla çalışması hastalığı için yapılan ameliyatta tiroid bezinin sadece az bir kısmı çıkarılırsa da daha sonraki yıllarda hastada tiroidin fazla çalışması hastalığı tekrarlayabilecektir.

Tiroidin fazla çalışması hastalığı tedavisi için yapılan ameliyat öncesinde nodül saptanmışsa, ameliyat öncesinde bu nodülde kanser olup olmadığı mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisi ile incelenmelidir.  Ayrıca, hem tiroidin fazla çalışması hastalığı hem de nodülü olan hastalarda, bu nodülde kanser olup olmadığını anlamak için, ameliyat sırasında patoloji uzmanı tarafından ameliyatta çıkarılan tiroid dokusu üzerinde frozen section isimli işlem yapılmalıdır.

Tiroidin Fazla Çalışması Hastalığında Yapılan Ameliyatın Kalıcı Zararları Var mı?

Tiroidin fazla çalışması tedavisinde yapılan ameliyat, tecrübeli tiroid cerrahı tarafından yapıldığı sürece, ameliyatta ortaya çıkacak komplikasyonlar çok azdır ama her türlü tedbire, dikkate, tecrübeye ve özene rağmen, tiroidin fazla çalışması hastalığı  ameliyatında hiç bir komplikasyon olma ihtimali yoktur’ denemez.

Tiroidin Fazla Çalışması Tedavisi İçin Yapılan Ameliyatta Ses Tellerinin Felç Olması:

Tiroidin fazla çalışması hastalığı tedavisi için yapılan ameliyatta ses tellerine giden sinirlerin (laringeal rekürren sinirler) zarar görmesi, kopması, kesilmesi sonucu ses telleri felç olabilir ve ameliyat sonrasında hasta sesini kaybedebilir. Bir insanda 2 adet ses teli vardır; eğer birine giden sinir hasarlanırsa, hastanın tek bir ses teli felç olur, sesi kısılır ve kalitesi bozulabilir ancak eğer her iki ses teline giden sinir ameliyat sırasında hasar görürse hastadaki her iki ses teli de felç olur ve hasta konuşamaz. Ayrıca, bir veya iki ses teli felcinde hastanın uyku sırasında solunumu bozulur, ameliyattan sonra hasta gece uyurken beyine giden oksijen azaladığı için uyku düzeni de bozulabilir. Bu belirtiler, zaman içinde kısmen azalır ama tamamen geçmez.