Zehirli Guatr

Zehirli Guatr Hastalığında Ameliyatının Riski Var Mı?

Zehirli guatr tedavisi için ameliyat tercih edilecekse, hastanın tiroid hormonlarının geçici olarak normal döndürülmesi gerekir; aksi halde hasta genel anestezi alınca kalbi dayanmayabilir ve kalp ritmi bozulur, yetmezliğe girebilir. Çok ciddi bu kalp komplikasyonları nedeniyle hastaların ameliyatta vefatı bile söz konusu olabilir.

Zehirli guatr tedavisi için ameliyat için tercih edilecek cerrahi teknik; tiroid isimli organın tümüyle çıkarılmasıdır. Tiroid bezinin bir kısmını çıkarmak Türkiye’de çok başvurulan bir tekniktir. Ancak, zehirli guatr tedavisinde amacıyla, bu şekilde tiroidin bir kısmını ameliyatta çıkarmak ve geriye kalanı bırakmak tavsiye ettiğimiz bir cerrahi yöntem değildir. Eğer tiroid kısmen çıkarılırsa, kalıntı tiroid dokusunda büyüme olabilir ve zehirli guatr hastalığı tekrarlayabilir.  Ayrıca, eğer hastalık tekrarlamazsa, bu defa hasta her halükarda ömür boyunca yine tiroid hormon ilacı kullanmak zorunda kalacaktır, çünkü yerinde bırakılan ‘biraz’ tiroid dokusunun yeterli tiroid hormonu üreteceğini bilmek veya öngörmek mümkün değildir; sonuç olarak, hastalar, eninde sonunda tiroid hormon ilacı almak zorunda kalmaktadır. Eğer, tiroid bezinin sadece az bir kısmı çıkarılırsa da daha sonraki yıllarda hastada zehirli guatr tekrarlayabilecektir.

Zehirli guatr tedavisi için yapılan ameliyat öncesinde nodül saptanmışsa, bu nodülde kanser olup olmadığı mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisi ile incelenmelidir.  Ayrıca, nodülü olan hastalarda, bu nodülde kanser olup olmadığını anlamak için, ameliyat sırasında patoloji uzmanı tarafından ameliyatta çıkarılan tiroid dokusu üzerinde frozen section isimli işlem yapılmalıdır.

Zehirli Guatr Ameliyatının Kalıcı Zararları Var mı? Ameliyatın Komplikasyonları Nelerdir?

Zehirli guatr tedavisinde yapılan ameliyat, tecrübeli tiroid cerrahı tarafından yapıldığı sürece, ameliyatta ortaya çıkacak komplikasyonlar çok azdır ama her türlü tedbire, dikkate, tecrübeye ve özene rağmen, ‘Zehirli guatr ameliyatında hiç bir komplikasyon olma ihtimali yoktur’ denemez.

Zehirli Guatr Tedavisi İçin Yapılan Ameliyatta Ses Tellerinin Felç Olması:

Zehirli guatr tedavisi için yapılan ameliyatta ses tellerine giden sinirlerin (laringeal rekürren sinirler) zarar görmesi, kopması, kesilmesi sonucu ses telleri felç olabilir ve ameliyat sonrasında hasta sesini kaybedebilir. Bir insanda 2 adet ses teli vardır; eğer birine giden sinir hasarlanırsa, hastanın tek bir ses teli felç olur, sesi kısılır ve kalitesi bozulabilir ancak eğer her iki ses teline giden sinir ameliyat sırasında hasar görürse hastadaki her iki ses teli de felç olur ve hasta konuşamaz. Ayrıca, bir veya iki ses teli felcinde hastanın uyku sırasında solunumu bozulur, ameliyattan sonra hasta gece uyurken beyine giden oksijen azaladığı için uyku düzeni de bozulabilir. Bu belirtiler, zaman içinde kısmen azalır ama tamamen geçmez.